2016/01/24

■ ELEPHANT NOIZ KASHIMASHI

■ (live) エレファントノイズカシマシ / 新宿 Nine Spices / 2016.01.11

via @DagonSleazy [ @noizkashimashi ]
2016/01/11(月) 『元NINESPICESブッキング伊藤と西田の企画』 新宿 Nine Spices